MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 8. srpna 2020

Rehabilitační pracoviště

Pracují zde 3 rehabilitační pracovníci : 1 bakalářka a 1 rehabilitační sestra, 1 zdravotní sestra
Rehabilitační pracoviště poskytovalo tyto služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty:
DD proudy
iontoforesa: Jodkaliová, prokainová, kalciová, gelová
klidová galvanisace , elektrostimulace
parafinové zábaly
ultrazvuk inhalace
světloléčba
klasické masáže, reflexní masáže, kineziologická vyšetření.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Komenského 1
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 341 743-4
fax: (+420) 577 343 735

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 28.06.2005 v 09:15 hodin