MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 6. dubna 2020

Naučná stezka Okolí Okoře

Začátek: Středokluky nebo Noutonice
Konec: Kováry
Délka: 8 km
Počet zastávek: 0
Zaměření: zoologie, botanika, historie, kultura
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: velmi lehká
Čas pro prohlídku: 2 hodiny
Značení: turistické stezky
Průvodce: brožura na Okresním úřadě Praha - západ
Doba návštěvy: celoročně
Mapa: Okolí Prahy

Okoř

Dnešní hrad postaven ve 14. století konšelem Františkem Rokycanským. Pozdně goticky přestavěn pány z Donína ve 2. polovině 15. století a renesančně Bořity z Martinic na počátku 16. století Opraven po třicetileté válce a v 18. století jezuitskou kolejí u sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Po zrušení řádu roku 1773 chátral, věž se zřítila na přelomu 18. a 19. století. Od roku 1920 patřil Klubu českých turistů.

Dominantou hradu je ve východní části torzo vysoké hranolové věže se zbytky raně gotické kaple v přízemí. K ní se přimykají na západě ruiny paláce. Na severní, západní a jižní straně pozdně gotické opevnění s polokruhovou baštou s klíčovými střílnam.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 23.09.2004 v 13:17 hodin