MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. března 2020

Naučná stezka Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka

Začátek: nádraží Kamenné Žehrovice nebo obec Srby
Konec: nádraží Kamenné Žehrovice (okruh)
Délka: 11 km
Počet zastávek: 11
Zaměření: ekologie, zoologie, botanika, geologie
Typ stezky: pro pěší (pro cyklisty sjízdné)
Náročnost: lehký terén
Čas pro prohlídku: 4 hodiny
Značení: značky a orientační tabule
Průvodce: vydala ZO ČSOP POLDI SNOP Kladno
Doba návštěvy: není vhodná po deštích a za čerstvého sněhu
Mapa: Praha - západ
Správce stezky: OŽP OkÚ Kladno
Stav stezky: jižní část stezky poškozena
Pověřená obec: Kladno

Informační tabule na nádraží ČD

Zastávky:
1. Koněspřežka - trať Praha - Lány
2. Malé Záplavy - pozorovací věžička
2a. Ekologické minimum - stálá výstavka
3. Rákosiny Velkých Záplav
4. Loděnice
5. Důl Wannieck (Nejedlý II)
6. Turyňský rybník
7. Kalspot
7a. Rozcestí Kalspot - odbočení na Hutnickou naučnou stezku (stezka není v provozu)
8. Pískovcové lomy
9. Mrákavy
10. Leknínové jezírko v opuštěném lomu
11. Bývalá vesnice Německá Lhota

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 24.09.2004 v 09:05 hodin