MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 1. června 2020

Přírodní rezervace Stará Oleška

Přírodní rezervace (11 ha) - část rybníka s mokřadní loukou, ležící na okraji obce Stará Oleška. Tato lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1995 za účelem ochrany jednoho z nejvýznamnějších mokřadů na území CHKO Labské pískovce. Ten představuje významné útočiště celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. rákos obecný, orobinec úzkolistý, ostřice prosová) a živočichů (např. potápka roháč, chřástal vodní, bekasina otavní, netopýr ušatý).

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 29.09.2004 v 10:35 hodin