MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 24. září 2020

Kostel sv. Václava a Blažeje a kaple Panny Marie Pomocné

Dnešní podoba barokního trojlodního kostela se čtyřbokou věží, jehož průčelí zdobí sochy sv. Václava a sv. Blažeje, vzešla z rekonstrukce ukončené v druhé polovině 19. století. Původní farní kostel sv. Václava (první doložená zmínka pochází z roku 1368) se nacházel na jiném doposud nezjištěném místě.
Roku 1492 byl vysvěcen nově postavený gotický kostel, který zcela zničil požár města v roce 1749.
Obnova byla zahájena již roku 1751, ale teprve roku 1878 začal kostel opět sloužit svému účelu.
V roce 1927 byla z protější strany ulice přenesena ke kostelu kaple Panny Marie Pomocné pocházející z roku 1726 a roku 1939 byla do severní stěny kostela zabudována kaple sv. Anny pocházející z roku 1730, která původně stávala v Anenské ulici.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 01.10.2004 v 13:47 hodin