MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 18. září 2020

Pravoslavný kostel sv. Vladimíra

Pravoslavný kostel sv. Vladimíra - v Ruské ulici č. 347.

V letech 1900 - 1902 nahradil pravoslavnou modlitebnu, fungující od roku 1878 v budově radnice. Po opakované finanční sbírce, iniciované zdejšími lékaři a pravoslavným knězem Nikolajem N. Pisarevským mezi srbskou a ruskou lázeňskou klientelou, vypracoval plány stavby petrohradský architekt prof. Nikolaj V. Sultanov (1850 - 1908). Stavbu realisoval známý františkolázeňský stavitel Gustav Wiedermann, autor pravoslavných kostelů ve Františkových Lázních (1889) a Karlových Varech (1893 - 1898). Půdorys vychází z řeckého kříže, jehož kvadratický střed převyšuje postranní apsidy. Interiéru dominuje bohatý majolikový ikonostas, vyrobený původně v Kuzněcovu u Tveru pro Světovou výstavu v Paříži roku 1900. Za 1. světové války byla zrekvírována zvonkohra, za 2. světové války sloužil kostel jako sklad, Obnoven byl ve 2. polovině 20. století.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.10.2004 v 13:18 hodin