MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 5. prosince 2020

Kaple Nejsvětější Trojice

Původně barokní kaplička z roku 1719, stojící před klášterem kapucínů, byla původně kaplí hřbitovní. Do pozdně barokní podoby ji nechal přestavět (v letech 1772 - 1774) arciděkan Karel Müller, který v ní byl po své smrti pohřben. Kaple má půdorys obdélníku se zaoblenými rohy, s pravoúhlým závěrem, užším kněžištěm a štítem se zvoničkou. Hornoslavkovský malíř a purkmistr Eliáš Dollhopff ji vyzdobil barokními freskami v roce 1772.

Nově opravená kaple vyhořela při velkém požáru města roku 1874, který zničil také její interiér. Poté byla opravena a naposledy rekonstruována v polovině 90. let 20. století. Mezi kaplí, kostelem sv. Antonína a řekou Ohří se rozkládal starý městský hřbitov, který byl na přelomu 19. a 20. století přeměněn na park a v dnešní době sloužící jako parkoviště. Dnes využívá kapli pravoslavná církev.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mu-sokolov.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 10:04 hodin