MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 26. listopadu 2020

Historie obce Bezděz

Krátce po roce 1185 postavil knížecí villicus na místě dnešní obce dvorce z něhož se dosud zachoval kostelík později barokně přestavěný, ale dosud s původní románskou apsidou.
Dvorce dále připomínají fragmenty základového zdiva čtvercové stavby, které se nacházejí asi 50 m severovýchodně od kostela.

V roce 1264 se zde královský villicus poprvé připomíná písemně, ale jeho funkce se již chýlila ke konci, protože krátce na to místo něho nastoupil královský purkrabí na nově postaveném hradě Bezdězi v roce 1278.

Roku 1291 povýšil král Václav II. obec pod hradem na město. Pokus o vytvoření providelného čtvercového náměstí na rovině mezi starou obcí při románském kostelíku a mezitím vyrostlým podhradím při cestě na hrad lze doposud z půdorysu obce zřetelně vyčíst. Po roce 1300 však nový pán zastaveného hradu, Hynek Berka z Dubé vyprošuje na králi svolení přenést městská práva do nově založeného Nového Bezdězu, dnešní Bělé p. B.
Tím byla případná perspektiva na rozvoj obce ztracena.

Nemalou měrou se na této skutečnosti podílel i nedostatek vody v obci.
V obecním kostelíku je umístěna kopie moutcenatské černé madony, jejíž originál byl původně v hradní kapli, kam byly až do roku 1785 konány slavné pouti. Po zrušení kláštera ananzských benediktinů na hradě Bezdězi byla socha přemístěna do kostela v Doksanech a hrad byl prodán obci za 50 zlatých jako veřejný lom. Proto je většina zemědělských usedlostí v obci zbudována z materiálu nalámaného z hradních zdí.
V roce 1898 byla obec z velké části zničena požárem.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bezdez.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 10:24 hodin