MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 20. září 2020

Zelený vrch

Výrazná zalesněná znělcová kupa s úpatní částí z pískovce, 1 km k severových. nad Cvikovem ve Cvikovské pahorkatině.
Dvakrát byla útočištěm vzbouřenců.
V dubnu 1680 se tu shromáždili poddaní ze Cvikova a Drnovce, kteří se chtěli bránit vydírání Julia Františka ze Zákup tím, že mu vypověděli poslušnost. Se spojenci ze Sloupu a Zákup chtěli zaútočit na zámek, ti však nepřišli. Potom se na hoře se strmými svahy a úkryty v pískovcových skalách chtěli bránit vojsku G. Piccolominiho, které je oblehlo. V řadách vyhladovělých vzbouřenců docházelo k rozporům a už 16. 4. se vzdali.
Hora byla útočištěm rebelů také při selském povstání roku 1775. Po jeho potlačení bylo několik sedláků uvězněno v Ml. Boleslavi. Vrch byl 1. 8. 1778 obsazen rakouským vojskem, které se tu ohradilo valy, ale bylo vytlačeno Prusy k Jablonnému.
Na severním svahu byla na Uhlířské skále, nazvané tak podle dávného pálení milířů, turisticky využívané už od roku 1894, upravena v roce 1905 Schillerova vyhlídka s restaurací (dnes zbořená).
Na samostatném skalním ostrohu jsou lezecké věže, např. Trávnická jehla. Později vedla po sev. a vých. úbočích hory vyhlídková cesta (dnes přerostlá stromy).

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 586.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.Cvikov.cz

Typ záznamu: Hora, kopec nebo vrch
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 10:55 hodin