MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 25. října 2020

Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti

Postaven hrabětem Karlem Josefem Des Fours (1701-1775), vysvěcen roku 1769. V době totality ničen vandaly, uvažovalo se o jeho stržení, od roku 1993 jsou prováděny záchranné práce hrstkou nadšenců. V roce 1860 nechal kostelík Franz Vincenc Des Fours-Walderode z Mont-Athienville opravit a zřídit rodinnou hrobku. V prostorách kostelíku s vynikající akustikou jsou nyní pořádány tradiční koncerty vážné hudby za účelem mobilizace finančních prostředků na jeho opravy a od roku 1997 i tradiční poutě. Finanční dary na opravu této barokní stavby je možno poukázat na účet č. 500601-574/0600, konst.symbol 379, var. symbol 8909.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zelbrod.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 15:10 hodin