MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 24. února 2020

Ullrichův kříž

Přímo ve městě naproti bývalé restauraci Lidový dům stojí v zahradě domu č. 30 "Ullrichův kříž" ("Ullrichskreuz"). Na jeho podstavci je nápis ´Ke slávě Boží´ a na boku monogramy Ježíše Krista a Panny Marie.

Zajímavý příběh, který je svázán s tímto křížem, je opět z pera kronikáře Wilhelma Preisslera:

Mezi hospodou "U koruny" a "Sensovým mlýnem" stojí od roku 1804 v rohu zahrady na pískovcovém podstavci železný kříž s obrázkem Krista. Na podstavci se nachází jméno zakladatele a letopočet zřízení.

Johann Ullrich, majitel výčepu, postaveného jeho předky, zřídil křížek jako vykonavatel poslední vůle a na poděkování za šťastný konec ohavného zločinu, který se přihodil jeho předkovi. Malíř Anton Ullrich, příslušník rodiny hospodských, píše o tom ve své knize následující: U jeho pradědečka Tobiase Ullricha, který bydlel v domě č. 28 a který byl zakladatelem rodiny Ullrichů v Rychnově, došlo jedné neděle dopoledne v r. 1704 k velké loupeži peněz. Tobias Ullrich byl se svými dětmi na Velké mši v kostele a jen jeho žena zůstala sama doma. Bylo známo, že Ullrich svým obchodem s přízí a lnem se domohl velkého jmění. Během této nešťastné neděle byla jeho žena sama doma a obstarávala domácí práce. Tu vnikli do domu zahalení muži a svázali bezbrannou ženu a nutili ji udat místo, kde mají uložené peníze. Ve smrtelném strachu prozradila žena místo úkrytu peněz, načež zloději peníze ukradli a svázanou ženu s roubíkem v ústech nechali ležet a se svým lupem uprchli. Když přišel Tobias Ullrich se svými lidmi z kostela, bylo neštěstí dokonáno.

Uplynulo několik let od doby, kdy se zločin udál, když Ullrich dostal dopis z Budějovic se svojí přesnou adresou, bydliště a ulice odesilatele byly přesně udány.

V tomto dopise byl Tobias Ullrich velmi přívětivě a naléhavě pozván, aby blíže určenou neděli přijel se svojí ženou do Budějovic na posvícení, že této cesty nebudou litovat. Tobias Ullrich se se svojí ženou v udaný čas skutečně vypravil na cestu do Budějovic, našel uvedený byt pisatele dopisu a byl tímto velmi pěkně a přívětivě přivítán a hned pozván k obědu. Po jídle pozval budějovický pán našeho Ullricha na procházku městem. Ullrich s tím byl srozuměn a když došli za město, zeptal se ho ten cizí, zda se mu v životě přihodilo něco nepříjemného. Na tuto otázku Ullrich vyprávěl, jak mu před lety bylo ukradeno mnoho peněz. Na otázku cizího, jak velký byl obnos peněz, které mu byly ukradeny, uvedl Ullrich i částku. Na to ho ten cizí se slzami v očích prosil o odpuštění a přiznal, že se tenkrát té loupeže zúčastnil. Vyprávěl, že se při svém putování dostal do špatné společnosti a nechal se k tomu činu svést, čehož dnes hluboce lituje. Chce mu utrpěnou škodu, do haléře nahradit. Když se vrátili do bytu, obdržel Ullrich peníze skutečně vyplaceny. Druhý den odcestoval Tobias Ullrich se svojí ženou v dobré náladě a spokojen domů do Rychnova.

Z těchto neočekávaných peněz postavil Ullrich výčep. Tento byl 28.září 1711 otevřen při jednom bálu. Stejného dne se udály ještě 2 historické události. Nově postavený kostel byl stejného dne vysvěcen a v nově postaveném mlýně v Pulečném se mlelo první obilí. Po své smrti zanechal Tobias Ullrich závěť, ve které své potomky zavazuje, aby ke cti Boží nechali zřídit svatou sochu, když po 100 letech jím postavený výčep ještě bude v majetku rodiny. Tento odkaz, včetně závěti byl potvrzen úředníkem Svijanského panství. Pravnuk Johann Ullrich, který po 100 letech byl ještě majitelem výčepu, naplnil tento odkaz a nechal postavit před okny výčepu kříž. Na podstavci je vyryto jméno zakladatele Johanna Ullricha a letopočet zřízení 1804.

O údržbu se starali potomci rodiny a kříž byl naposled v r. 1853 majitelem výčepu Franzem Ullrichem (Schenkfranz) renovován.

Franz Ullrich prodal po pruské válce v r. 1867 výčep, po tom, co byl 156 let v majetku rodiny a získal ve Stráži nad Nisou velké selské hospodářství. Od těch dob se o tento Schenkfranz (Výčepní kříž) stará pečlivě rodina Sensova.

Z této, kdysi tak bohaté rodiny hospodských, už není žádný člen naživu, všichni zemřeli v chudobě a poslední potomek skončil v rychnovském útulku chudých. Kdysi tak slavný výčep se 25.října 1885 vznítil v plamenech za posledního majitele Kocoura.


Kříž byl obnoven Spolkem přátel města Rychnova u Jablonce nad Nisou v roce 1994. Vysvěcen byl 19.11.1994.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rychnovjbc.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 12:06 hodin