MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 31. května 2020

Městská radnice

- údaje o vzniku původní stavby se nedochovaly
- 1697 budova obnovena
- 1797 přestavba podle plánů J. Kuntze
- 1840 další přestavba
- 1930 úplná přestavba
- 1982 budova poničena požárem, následovala její další rekonstrukce

Hrádecká radnice je klasicistní dvoupatrovou stavbou s mohutnou mansardovou střechou. Budova č.p.73 na Horním náměstí bývala původně vrchnostenským panským a úředním domem grabštejnského panství a byla běžně označovaná jako "Vinný sklep". Zprávy o jejím nejstarším vzhledu se bohužel nedochovaly, traduje se ale, že budova měla kdysi dvě věžičky s korouhvičkami.

Roku 1697 byla stará budova obnovena a roku 1797 klasicistně přestavěna podle plánů zednického mistra Johanna Josefa Kuntze z Liberce. Podloubí, které bylo orientováno do náměstí, bylo zrušeno při přebudování roku 1840. Původní detaily omítky zahladila významná přestavba podle plánů žitavských architektů Löweho a Wuntiga ve 30. letech 20. století.

Po požáru v květnu 1982, kdy oheň zcela zničil krovy i druhé patro, byla radnice obnovena v duchu předválečné přestavby. Její silueta a členění, včetně mohutné střechy, však dodnes připomíná klasicistní Kuntzeho stavitelství.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hradek.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 13:48 hodin