MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 25. února 2020

Smírčí kříž

V severním podhůří Jizerských hor jsou celkem čtyři smírčí kříže. Badatelé usuzují, že pocházejí nejméně z 15. století. Zřejmě byly stavěny provinilci, kteří spáchali vraždu, vyplatili se penězi u vrchnosti a na místě svého skutku postavili kamenný kříž. Kříž v Raspenavě je necelý metr vysoký, ze zvětralého pískovce a s dosud patrným vytesaným mečem a dvěma kříži. Stojí na neoploceném trávníku za domem vpravo od silnice z Raspenavy do Hejnic, několik desítek metrů za odbočkou k raspenavskému nádraží.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 15:05 hodin