MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Holetín

Název Holetín je odvozeno od vlastního jména Holeta, ves bývalého panství Rychumburk. První historické zprávy o Holetíně pocházejí z roku 1144, kdy se dovídáme o starodávné cestě z východních Čech na Moravu. Vedla z Chrudimska přes Horní Holetín, vyhýbala se Čertovině, od Medkova Kopce se svažovala k Hlinsku na most, poněkud výše než vede současná silnice. Přes most směřovala stezka do Hlinska a Chlumu. Nešlo o bezvýznamnou cestu, jak o tom svědčí záznam z roku 1656. Zde se uvádí, že po silnici skrze Holetín k Hlineckému téměř všichi formané z království českého do markrabství moravského jedou i zase se vracejí.

V roce 1374 bratři Dětleb a Ješek Nepášek ze Seslávek byli společníky dědictví v Holetíně. 1415 pečeť rychty Holecké připojena ke stížnostem proti upálení Mistra Jana Husa. 1620 prodal Tomáš Medek z Holetína Medkovy Kopce, roku 1715 tábořila v Holetíně švédská vojska. Již roku 1785 patřil Holetín k největším osadám okresu hlineckého.

Léta Páně 1788 se datuje první zpráva o škole. Učilo se v soukromí v domě čp.84 v Dolním Holetíně, později v čp.75. Roku 1823 byla za rychtáře Mládka a dolnoholetínského rychtáře Oplištila postavena nová kamenná škola v čp. 105. Finančně tuto stavbu podpořil hrabě Filip Kinský na Rychumburku. V budově byla učebna, učitelův byt (světnice, kuchyně a komůrka), chlév, sklep a u jižní strany budovy malá zahrádka. Ve věžičce na střeše byl zvonek. Zvonění klekání, poledne i pohřbu obstarával učitel. V průčelí školy stával plechový krucifix a tabulka s nápisem: Nechte dítek, ať jdou ke mně a nebraňte jim, neb takových je království boží. V letech 1823-38 působil jako první učitel Antonín Dvořáček. V roce 1923 za podpory 90% státní subvence zvětšena o patro, kde byly zřízeny byty pro učitele. Severní polovice přízemí sloužila od r. 1908 poštovnímu úřadu. První poštmistrovou zde byla Marie Hobzová. V červenci 1881 započato s výstavbou nové školy a již 17.9.1882 se konalo slavnostní svěcení školy. Školu vysvětil ranský farář Jan Vlach. Slavnostním řečníkem byl poslanec Karel Adámek z Hlinska. Náklady na výstavbu činily 14.000 zlatých. Ve staré škole poté zřízen byt pro druhého učitele, kterým byl evangelík Jan Poupa, který zde žil i se svou početnou rodinou až do své penze. Původní budovu školy namaloval Bedřich Vacek z Čertoviny.

25.6.1893 slavnostně vysvěcena kaple sv. Jana Křtitele. Obec má dva hřbitovy od roku 1886 katolický a evangelický. Ze spolků byl v roce 1884 založen divadelní spolek "Tyl", roku 1891 pak spolek dobrovolných hasičů a v roce 1919 ustavena tělovýchovná jednota Sokol. 1.3.1931 začal jezdit soukromý autobus Holetín-Hlinsko-Chlum pana Františka Bíška z Holetína. Jezdil 3x denně. v roce 1926 byla provedena elektrifikace obce. V roce 1942 byla postavena vlaková zastávka na trati Pardubice-Havlíčkův Brod. Před rokem 1890 žilo ve 240 domech 1395 obyvatel.

V obci bylo před II.světovou válkou i krátce po ní řada soukromých obchodů a řemesel. Kromě ševce, krejčího, kováře, truhláře, řezníka a dalších řemesel zde bylo také 6 hostinců, textilní továrna, bělidlo a tvrz. Občané nemuseli jezdit za nákupy do měst, vše pořídili v obci. Po tomto období se od roku 1948 živnosti pomalu likvidují a začíná se zakládat JZD, které vzniká roku 1949. Protože v obci není dostatek pracovních příležitostí, mladí odcházejí za prací do měst a vesnice se postupně vylidňuje. Podniky ve městě dávají výhodné bydlení mladým rodinám. V roce 1960 se opět slučuje Horní Holetín s Dolním a Horními Babáky v jednu obec. Jedna z prvních velkých akcí v Holetíně je výstavba koupaliště v letech 1953-1958. To je budováno svépomocí občany i členy Sokola za přispění státu. Další velké stavby jsou hasičská zbrojnice, výstavba mateřské školy, autobusových čekáren a výstavba prodejny potravin. Její otevření je zdokumentováno na fotografii. Účast na této jedinečné akci byla hojná. V roce 1984 se začíná stavět vodovod v důsledku havárií studní znečištěných bývalým ACHP Hlinsko.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://holetin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 10:36 hodin