MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 25. října 2020

Kostel sv. Václava

Stojí na hřbitově, průčelím obrácen k silnici, odkud je přístupný dvourameným schodištěm.

Obdélná loď kostela rozšířena po stranách náznakem lodi křížové. Kněžiště je užší, pravoúhlé. Za ním ještě užší čtvercová sakrastie. K severnímu boku kněžiště se připojuje kaple.

Stěny kostelního interiéru člení pilastry s římsovými hlavicemi. Loď kostela je sklenuta křížovými klenbami, náznak křížové lodi překlenut pasy. V podkruchtí klenba křížová. Presbyterium opatřeno klenbou plackovou, kaple při jeho severním boku křížovou s mírnými hřebínky na hranách. V sakrastii klášterní klenba s trojúhelnými výsečemi.

Nynější kostel byl postaven ve druhé polovině 18. století. Ze starší stavby se zachovaly renesanční náhrobníky.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 14:13 hodin