MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Rosice

Rosice obsahují dvě původně samostatné obce, Rosice a Seslávky. Název Seslávky se udržuje do dnes, ale málo obyvatel tuší, že ještě roku 1970 se železniční stanice jmenovala Rosice-Seslávky. Rosice se prvně připomínají v roce 1318 jako vladycké sídlo. Seslávky jsou starší, již v roce 1131 připomínané jako statek olomouckého biskupství. V průběhu staletí se vystřídala řada držitelů rosické panství jako Talackové, Berkové a Kinští.

Původní náves se rozkládala po obou březích potoka a procházela jí stezka vedoucí z Chrudimi do Luže. Tvrziště se do dnešní doby nezachovalo, plocha byla totálně změněna při regulaci Žejbra. Bývalo lokalizováno v poloze mezi Rosicemi a Seslávkami, mezi dvěma rameny Žejbra. Existenci tvrze lze předpokládat i v Seslávkách, pravděpodobně v místě zvaném Labouň.

V 16. století došlo ke spojení obcí za vlastnictví Talecků z Ještětic. R. 1611 získali obec Berkové z Dubé. Začali se stavbou zámku ještě ve stylu pozdní renesance. Další objekty v areálu zámku už patří do období baroka. Poslední majitelé statku rosického byli Kinští. Pokračovali ve stavebních pracech na areálu zámku, byla vystavěna např. kaple "Nejsvětější svátosti oltářní". Na oltáři býval obraz od Petra Brandla - "Poslední večeře páně", který koncem I. světové války Kinští odvezli do Vídně.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 14:15 hodin