MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 23. září 2020

Klub přátel historie Slavičínska

Sídlo: Městské muzeum Slavičín, Horní náměstí 102, 763 21 Slavičín
Vedoucí: Ing. Miroslav Kadlec

Činnost:
- publikační činnost
- pomoc při zajišťování provozu muzea ve Slavičíně
- shromažďování sbírkových materiálů a průzkum v oblasti archeologie, historie a etnografie
- pořádání výstav k různým významným výročím spjatým s historií města, ale i výstavy zaměřené na práci regionálních umělců

Zájem o historii byl u obyvatel našeho kraje vždy velký. Zvláště zesílil po druhé světové válce, kdy se lidé snažili naleznout kořeny společnosti - svoji minulost.

Podobně tomu bylo i ve Slavičíně, kde v souvislosti s oslavami "700 let Slavičína" v roce 1956 vznikl Výbor historických oslav, který pomáhal oslavy organizovat a uspořádal výstavu, jejíž exponáty se staly základem sbírkového fondu muzea ve Slavičíně. Členové výboru iniciovali vydání knihy Dějiny Slavičína. Autory byli profesionální historici Vojtěch Cekota a Ladislav Hosák. Členy výboru byli většinou nadšenci, kteří s obdivuhodným úsilím shromáždili řadu informací a údajů z historie našeho regionu. Neměli možnost studovat na středních školách nebo univerzitách, přesto jejich znalosti českých dějin dosáhly vysoké úrovně. Za všechny je třeba vzpomenout pana Viktora Švihálka (1911-1987), původně listonoš, zvládl čtení středověkých latinských a německých textů. Zejména se zabýval archeologickým průzkumem. Velmi aktivním členem byl i Josef Studenka (1904-2000), původně také listonoš, shromáždil řadu písemných i fotografických materiálů ze života lidí na vesnici a během 2. světové války. Zajímal se i o archeologii.

V roce 1956 byl založen Vlastivědný kroužek a většina členů přípravného Výboru historických oslav se stala členy tohoto kroužku. Pod názvem Klub přátel historie Slavičínska pracuje původní Vlastivědný kroužek od roku od r. 1991. Hlavní náplní činnosti klubu je sběr informací a exponátů do muzea, vlastivědné přednášky a zájezdy, výstavy v muzeu nebo na radnici. Velmi důležitou je ediční činnost. Jejím širším záměrem je postupné vydávání regionálních dějin v řadě nazvané Kapitoly z historie Slavičínska.

Práci klubu se dostalo ocenění v rámci okresu Zlín i mimo něj. Jedná se například o citaci z knihy Zlínsko (vydaná v roce 1995). Mimořádně aktivním členem klubu je pan Bohumil Diatel z Rudimova. Zajímá se především o archeologický průzkum okolí Rudimova. Posledním jeho velkým nálezem je měděná sekyrka z doby bronzové.

Klub přátel historie Slavičínska se může pochlubit 44letou činností bez přerušení. Členové jsou přesvědčeni, že činnost klubu bude zachována i ve 21. století. Proto zvou všechny zájemce o historii slavičínského regionu do muzea ve Slavičíně, případně aby rozšířili řady Klubu přátel historie Slavičínska.Publikační činnost Klubu přátel historie Slavičínska

850 let Mladotic 1131 - 1981
Náklad 3000 výtisků, první vydání, r. 1981, 55 stran, rozebráno.

Slavičín včera a dnes
Náklad 1500 výtisků, první vydání, r. 1988, 14 stran, rozebráno.

Kapitoly z historie Slavičínska:
1. Letecká bitva nad Slavičínem
Náklad 500 výtisků, první vydání, r. 1993, 36 stran, rozebráno.
Popisuje na základě tehdy dostupných pramenů, leteckou bitvu mezi 20. bombardovací skupinou 15. americké letecké armády a stíhačkami Luftwaffe z 29.8.1944. 28 zahynulých letců bylo pochováno na slavičínském hřbitově.

2. To byli také naši občané - podtitul: O životě Romů na Slavičínsku a jejich konci v plynových komorách.
Náklad 200 výtisků, první vydání, r. 1995, 31 stran, rozebráno.

3. Letecká bitva nad Slavičínem
Náklad 1000 výtisků, druhé podstatně rozšířené vydání, r. 1997, 150 stran, rozebráno.
Jádrem knihy je svědectví 31 amerických letců, kteří tuto bitvu přežili.

4. Držitelé panství na Slavičínsku
Náklad 200 výtisků, první vydání, r. 1998, 80 stran, rozebráno.
Genealogie šlechtických rodů.

5. Zvěroklestiči na Slavičínsku
Náklad 300 výtisků, první vydání, r. 1998, 55 stran, doposud v nabídce.
O zaniklém řemesle "miškářů".

6. Sochař Alois Bučánek
Náklad 250 výtisků, první vydání, r. 1999, 27 stran, doposud v nabídce.
O životě slavičínského rodáka, plném dramatických zvratů, který zemřel 9.5.1945 jako vězeň koncentračního tábora v Terezíně. Bohatá fotodokumentace jeho díla.

7. Nevšová historie a současnost
Náklad 300 výtisků, první vydání, r. 1999, 77 stran, rozebráno.
Dějiny obce Nevšová.

8. Letecká bitva nad Slavičínem
Náklad 500 výtisků, třetí doplněné vydání, 152 stran

9. Petrůvka 1449 - 1999
Dějiny obce Petrůvka.
10. Letecká bitva nad Slavičínem
4. vydání v roce 2004, náklad 300 ks, v nabídce

KONTAKTNÍ ADRESA:

Klub přátel historie Slavičínska
Ing. Miroslav KADLEC
Spojovací 490
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 341 355

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 10.03.2005 v 09:55 hodin