MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 26. května 2020

Poutní místo Dobrá Voda u Českých Budějovic

Poutní kostel Panny Marie Bolestné
Kostel Obětování Panny Marie


Pramen vody pokládané za léčivou dal vzniknout lázním a poutnímu místu Dobrá Voda v blízkosti Českých Budějovic (dnes městská část) uprostřed důlního revíru, kde se od 16. století těžilo zlato a stříbro. Starší kapli nahradil v letech 1733 - 1735 poutní kostel Panny Marie Bolestné. Toto dílo Kiliána Ignáce Dienzenhofera patří k nejcennějším barokním stavbám jižních Čech a je dokonalou ukázkou vrcholného dynamického baroka.
Oválná loď proniká na vstupní straně v závěru útvarem složitého půdorysu se zkosenými rohy a konkávním průčelím. Výsledkem je zvlnění fasád typické pro dynamický styl. Loď je zastřešena zvonovitou kupolí podobně jako věž nad hlavním vstupem. Klenbu lodi pokrývá monumentální freska V. V. Reinera s tématem historie místa. Fresky nad presbytářem a kruchtou mají biblické náměty. Od kaple nad pramenem vede ke kostelu křížová cesta s barokními kapličkami.

V samotných Českých Budějovicích vznikla poutní tradice když zdejší dominikánský klášter získal deskový obraz Panny Marie zvaný Madona se zlatými vlasy. Jde o kopii Madony Vyšebrodské, pořízenou zřejmě na počátku 16. století. Obraz je umístěn na hlavním oltáři gotického klášterního kostela Obětování Panny Marie.
Literatura:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.01.2005 v 08:02 hodin