MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 23. října 2020

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dříve samostatná obec Klokoty je dnes součástí města Tábor.
Na místě dnešního poutního místa stála už kolem roku 1220 tvrz slavného rodu Vítkovů. Podle staré tradice se u zdejší studánky zvané Dobrá voda zjevila několikrát Panna Marie. Zjevení se stalo námětem milostného obrazu, pro který byla postavena kaple a později kostel. Husitské války přerušily tradici a zničily poutní místo. V roce 1440 byl kostel obnoven. Při tom byl údajně nalezen původní, téměř nepoškozený mariánský obraz. Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn na místě gotického kostela vypáleného husity. Stavba začala roku 1679 a pokračovala za správy benediktinů z rakouského Melku.

Dnešní areál pochází z let 1701 až 1746, kdy byl založen benediktinským prelátem Didaciusem Convernem. Stavba byla dokončena roku 1730 a již zdaleka upoutává bohatými barokními báněmi.
Poutní kostel Panny Marie byl slavnostně vysvěcen roku 1756.

Areál se nachází na jižním okraji dnešního táborského předměstí Klokoty. Poutní okrsek se skládá z centrální svatyně, lichoběžníkového ambitu se čtyřmi osmibokými kaplemi v rozích a pátou kaplí výklenkovou.
Kostel Panny Marie se člení na plochostropou loď, presbytář se sakristiemi a boční kaple. Všechny klenby kostela jsou pokryty bohatou štukovou výzdobou, na stropě lodi je novodobá freska s výjevem ze života Panny Marie. Hlavní oltář ze zlaceného stříbra nese silně přemalovaný obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1636. Je to kopie původního milostného obrazu z roku 1360.

Klokotské poutě byly nejproslulejší v 19. století.
Zajímavá je také Křížová cesta, která vede ke kapli nad pramenem Dobré Vody.

Hlavní pouť: neděle 15. 8. (Nanebevzetí Panny Marie) nebo po 15. 8.

Ostatní poutě: pondělí svatodušní, v létě nepřetržitě
Literatura:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.04.2005 v 14:27 hodin