MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Česká energetická agentura

Poradenství vykonávají vybraní energetičtí poradci, kteří prokáží odpovídající odbornou způsobilost, na základě osvědčení vydaného pro příslušné časové období. Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS). S finanční podporou v rámci části A Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro příslušný rok (dále jen Program) poskytují nejširší veřejnosti bezplatné poradenské služby v otázkách zvyšování účinnosti užití energie a snižování dopadů na životní prostředí.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Česká energetická agentura - energetické konzultač
Marie Kubešová
Štefánikova 7
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 701 005
fax: (+420) 556 701 005

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ceacr.cz

Typ záznamu: Služby
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 03.03.2010 v 09:52 hodin