MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 19. září 2020

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Na mírném pahorku mezi Krahulčím a Telčí byl v letech 1726 - 1728 vystavěn barokní kostel Sv. Jana Nepomuckého se dvěma věžemi v průčelí. Nad hlavním vchodem je umístěn kamenný erb zakladatelů kostela: Františka Antonína z Lichtenštejna - Kastelkornu a jeho manželky Marie Anny. Jde o první kostel v českých zemích, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, dokonce předstihl světcovo svatořečení v roce 1729. Ke kostelu je připojeno obydlí panského hajného. Podle nepodložených informací zde chtěl hrabě z Lichtenštejnu založit františkánský klášter.

Kostel je přístupný pouze v době konání poutě, tj. 14. - 20. května.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.01.2005 v 13:21 hodin