MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 20. září 2020

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek,

okamžitě volejte číslo 150 - Hasičský záchranný sbor

Při předávání zprávy uveďte:

 kde hoří

 co hoří

 své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte

 po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.


Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.

Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba.


Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu,
volejte telefonní číslo
158 - Policie ČR nebo
577 341 234 - Městská policie.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Krizový systém
AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 16.02.2005 v 15:28 hodin