MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 5. prosince 2020

Rybníky a nádrže na Slovácku

Slovácko bývá spojováno spíše s teplem a vínem, než s vodou a rybami. Přesto tady najdete jednu z nejstarších dochovaných rybničních soustav na Moravě - Lednické rybníky, pocházející už z 15. století. Jeho součástí je i největší moravský rybník Nesyt (315 ha). Druhá rybniční soustava je na řece Kyjovce mezi Jarohněvicemi a Hodonínem.

Rybníky, které původně byly zakládány hlavně z ekonomických důvodů, dnes plní nezastupitelnou roli také v ochraně přírody. Národní přírodní rezervace Lednické rybníky patří k nejvýznamnějším ptačím lokalitám u nás a byla zařazena na seznam mezinárodně významných mokřadů. Po přírodních zajímavostech Lednických rybníků vás provede stejnojmenná naučná stezka.

Zajímavý je příběh Novomlýnských nádrží, největšího vodního komplexu na Slovácku. Původně na jejich místě byl překrásný lužní komplex. Když byly koncem 80. let na jeho místě napuštěny tři umělé nádrže, převládal mezi ochránci přírody pocit zmaru. Příroda se ale aspoň částečně navrátila a prostřední Věstonická nádrž byla po několika letech vyhlášena za rezervaci. Komplex nádrží dnes díky své ploše a poloze představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé severské druhy husí, kterých tu můžete někdy pozorovat až 30 tisíc kusů. Za pohled taky stojí několik desítek mořských orlů, kteří zde rovněž zimují.

Dílem člověka je i druhá největší vodní plocha Slovácka - Ostrožská jezera, která vznikla těžbou štěrkopísku. Také ona se stala v průběhu let oblíbenou tahovou zastávkou a hnízdištěm řady vodních ptáků, zejména kormoránů, husí, roháčů a dalších druhů.

Zdroj: www.Slovacko.cz

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 08.02.2005 v 14:20 hodin