MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 20. října 2020

Projekt INNOREF

Cíl projektu:
Projekt Inovace a efektivní využívání zdrojů jako prostředek trvale udržitelného rozvoje, zkratkou INNOREF je pilotním projektem v podmínkách České republiky, který ukazuje nové přístupy k řešení rozvoje regionů. Je dotován z programu Evropské unie INTERREG IIIc a je zaměřen na uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje, tedy zavádění partnerské spolupráce mezi aktéry rozvoje, iniciování ekonomicko-sociálního rozvoje s ohledem na kvalitu životního prostředí.

Díky projektu bude možnost vybudovat regionální management, který bude "hnacím motorem" udržitelného rozvoje mikroregionu založeném na lepším využívání místních zdrojů a udržení "přidané hodnoty" produktů v mikroregionu.

Stručný popis projektu:
Do projektu INNOREF, který na Hranicku poběží až do konce roku 2007, jsou partnersky zapojeny regiony Friuli Venezia Giulia (hlavní partner) a region Umbria z Itálie, region Západní Řecko a mikroregion Hranicko z České republiky. Zahraniční partneři mají již předešlé zkušenosti s účastí na podobném typu projektů, pro mikroregion Hranicko se jedná o první příležitost využít aktivně finance ze strukturálních fondů EU. Odpovědným partnerem je region Friuli Venezia Giulia, který je odpověden za organizačními a koordinačními zázemí projektu, stejně jako za metodickou pomoc při jeho realizaci. Projekt je založen nejen úzké spolupráci představitelů regionů, ale i dalších organizací, které mají zajímavé rozvojové projekty.

Na počátku regiony připravují SWOT analýzy a mapují projektové záměry, které následně umožní sledovat možnosti společné spolupráce a přípravy společných projektů. Začátkem dubna bude vyhlášena otevřená výzva k podávání žádostí o podporu a následně bude na Hranicku podpořeno až 8 sub-projektů, které budou již za spolupráce se zahraničními partnery a které budou slibovat největší dopady na dlouhodobý vyvážený růst mikroregionu. Podat žádost budou moci instituce veřejné správy nebo neziskové organizace.

Stejně jako bude na Hranicku působit rozvojové partnerství, tak každý takový sub-projekt bude mít svoji pracovní skupinu, která bude založena na podobných principech a umožní co nejefektivnější vynaložení finančních prostředků.

Společná internetová stránka projektu má adresu: www.innoref.net

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Jitka Bucherová (DSO Mikroregion Hranicko) org. 56, 04.05.2005 v 13:39 hodin