MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 30. května 2020

Zvláštní Jízdy

Dne 7. října 2000 proběhla v Mladějově ukázka historických vojenských operací v Karpatech z roku 1915. Akci spolu s MPŽ pomáhala zajistit společnost Renata pod vedením p. Urbánka a vojensko historický spolek v Brně.

Průběh akce byl následující. Již od pátku 6. října se po mladějovské železnici pohybovaly vojenské transporty přepravující materiál do budovaného vojenského tábora ve stanici veksl.
Dole v Mladějově byl zatím připravován prostor areálu MPŽ na návštěvu většího počtu lidí a byla navozena atmosféra polní drážky z počátků minulého století.

V sobotu ráno se první návštěvníci prostoru Mladějovského nádraží setkali s dobovými trhovci a s množstvým vojska jako v místech nedaleko fronty. Ke všem osobním vlakům byly řazeny speciální plošinové vozy, které zajišťovaly přesun vojska z nádraží k táboru a zpět. Osobní vlaky jezdily z důvodu velké návštěvnosti pouze v úseku Mladějov - Veksl, kde v čase objíždění soupravy si návštevníci prohlédli dobový tábor rakouské armády. Takto poklidně probíhala akce až do 14-ti hodin, kdy byl vojenský transport přepravující rakouské vojáky, za notné divácké podpory, přepaden v druhém kilometru tratě ruskou jednotkou. Po neúspěšném pokusu ruského vojska obsadit vlak byla nakonec část jednotky nucena uprchnout v nákladním automobilem značky Laurin a Klement směrem k vesnici a zbytek se stáhl zpět do Mladějovských lesů. Celá šarvátka trvala asi hodinu a poté odjel rakouský transport nerušeně směrem k táboru. Večer byla celá akce zakončena neformálním setkáním obou armád ve stanici veksl, které se protáhlo až dlouho do rána.

Celé akce se zůčastnilo asi 200 historicky oblečených vojáku z nichž se cca 160 aktivně zůčastnilo bitvy. Dále se po polním nádraží v Mladějově pohybovalo několik desítek historicky oděných civilistů a železničářů, kteří tak doplňovali dobový kolorit celé akce.
Akci navštívilo asi 600 diváků a doufáme že se v dalších letech podaří uskutečnit podobné a neméně zajímavé výjevy z 1. světové války.

V roce 2001 proběhly úspěšně obě planované akce kterých se dohromady zúčastnílo hodně přes 1000 návštěvníků.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mpz.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 14.03.2005 v 14:01 hodin