MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 29. listopadu 2020

Dominik Bilimek

(Nový Jičín 1813 - Heiligenkreuz 1887)

Osobnost rodáka z Nového Jičína Dominika Bilimka je dnešní veřejnosti takřka neznámá. I přesto se jeho celoživotní dílo stalo základem kulturní a přírodovědné osvěty v nejméně čtyřech zemích světa. Profesor a cisterciácký mnich Dominik Bilimek zasvětil již od mládí své životní osudy přírodním vědám.

V roce 1865 byl vyslán císařem Františkem Josefem I. na výpravu do dalekého Mexika, aby zde dopomohl jeho bratru mexickému císaři Maxmiliánu I. Habsburskému založit Národní muzeum Mexika. Již při svém příjezdu zahájil čilou korespondenci se svým rodným městem a jeho dopisy byly zveřejňovány v novojičínském periodiku "Die Biene". V Mexiku nashromáždil Dominik Bilimek množství cenných exponátů a objevil nové druhy fauny a flóry. Účastnil se několika expedic do vnitrozemí za přímé účasti a asistence císaře Maxmiliána. Za své zásluhy byl císařem Maxmiliánem I. oceněn zlatou Občanskou záslužnou medailí.

Po svém návratu do Evropy v roce 1867 se stal opatem a správcem sbírek v císařské rezidenci Miramare u Terstu. Zde pokračoval ve svých přírodovědných a sběratelských aktivitách. O deset let později se jeho životní pouť v Miramare spojila s dalším významným rodákem z Nového Jičína - cestovatelem a mořeplavcem rytířem Eduardem Orlem. Úzký vztah k rodnému městu dosáhl vrcholu v osobním daru rozsáhlé sbírky mexické a středomořské přírodovědy a etnografie (1884), který se stal jedním ze základních kamenů pro založení Městského muzea v Novém Jičíně.

Sbírky Dominika Bilimka jsou dodnes roztroušeny po mnoha zemích světa a jeho osobnost inspirovala množství přírodovědců a badatelů k pojmenování více než desítky druhů fauny a flóry jeho jménem.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 01.08.2005 v 16:36 hodin