MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 25. října 2020

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel je původně románský, z poloviny 13. století, přestvěn byl okolo roku 1400. Nejhodnotnější památkou je portál na jižní straně lodi z doby okolo roku 1240, stavebně spadající do okruhu tzv. "burgundské" gotiky a presbytář s křížovou klenbou z doby okolo roku 1400. Hlavní oltář je z roku 1797, zajímavé jsou i oba postranní oltáře - s obrazy Ecce Homo a Paní Marie Sušické. V kostele bylo dříve umístěno 6 náhrobníků rodu Dlouhoveských a Švihovských. Před kostelem jsou pozdně barokní boží muka z roku 1840. U fary stojí socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 24.10.2005 v 15:50 hodin