MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 2. července 2020

Naučná stezka Lesnická stezka

Začátek: poblíž obce Pravětín, vzdálený asi 4 km od Vimperka
Konec: asi 2 km od železniční zastávky Zátoň a jen 2 km od Boubínského pralesa
Délka: 13,2 km
Zaměření: strategie hospodaření - trvale udržitelné obhospodařování lesů přírodě blízkým způsobem s cílem vytvoření stabilního, druhově i věkově diferencovaného smíšeného dřeva
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: malá, stezku lze procházet po částech a oběma směry
Čas pro prohlídku: 3 - 4 hodiny
Značení: 30 informačních tabulí
Charakteristika: Oblast Boubína patří k hojně turisticky navštěvovaným místům naší republiky. Hlavním zájmem turistů je Boubínský prales a Boubínské jezírko, případně vrchol Boubína. Oblast Boubína má však i další velmi malebné části. Proto se zrodila myšlenka zavést návštěvníky i do oblastí severních a západních svahů Boubína, které se vyznačují krásnými vyhlídkami do kraje.
Tématem zastavení je např. způsoby hospodaření v lesích, škody zvěří, introdukované dřeviny, prořezávka, přirozená obnova lesa, škůdci lesa a ochrana, půdoochranné funkce lesa.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 09.11.2005 v 13:23 hodin