MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 8. dubna 2020

Přírodní rezervace Zbynické rybníky

Vyhlášena: 20.12.1992
Výměra: 37.9348 ha
Popis: Nejzachovalejší část soustavy rybníků s přilehlými vlhkými loukami. Významná lokalita sloužící jako hnízdiště vodního ptactva s hojným výskytem obojživelníků a plazů.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 10.11.2005 v 13:00 hodin