MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 20. února 2020

Postřekovské rybníky

Postřekovské rybníky - ornitologické rezervace
soustava rybníčků obklopená vlhkými loukami s bohatou florou a ptačí faunou. Rezervaci tvoří soustava více než 20 menších obhospodařovaných rybníků obklopených vlhkými loukami s bohatou flórou a ptačí faunou, při levém břehu Klenečského potoka, asi půl km od obce Postřekov. Celá lokalita je mokřadem nadregionálního významu, bylo zde zjištěno přes 300 druhů cévnatých rostlin. Nejvýznamnější jsou hnízdiště mnoha ptáků.
Výměra: 146,39 ha, včetně ochraného pásma 194,13 ha
Nadmořská výška: 416-434 m n.m.
Rok vyhlášení: 1990

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 07) org. 2, 25.04.2006 v 15:07 hodin