MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 29. září 2020

KOSTEL sv. ŠIMONA A JUDY

Kostel je připomínaný již ve 14. století. Původně gotická stavba roku 1645 vyhořela, roku 1666 byla přistavěna loď. Znovu poškozen požárem byl kostel roku 1813 a roku 1899 opraven. Stojí na dnes již zrušeném hřbitově. Jedná se o jednolodní stavbu obdélného půdorysu s trojboce ukončeným presbytářem, s hranolovou věží po severní straně a se vstupní předsíní v západním průčelí . Průčelí s portálem a oknem plošně rámovaným štukem v jeho ose je ukončeno štítem. Okna v lodi jsou segmentově ukončená, okna v presbytáři jsou lomená. Horní část věže, oddělená římsou a oknem a ukončená zvlněnou římsou, je na nárožích členěna pilastry a v ose má okno půlkruhově ukončené se štukovým rámem s ornamentem. Předsíň kostela je plochostropá. Kostelní loď má po stranách empory, sklenuta je valeně s lunetami, výklenková kaple sklenuta valeně. Kruchta podklenuta valeně s lunetami. Presbytář klenut jedním polem křížové žebrové klenby, která dosedá na polygonální konzoly, a paprsčitým závěrem, jehož žebra jsou jen podseknuta. Vítězný oblouk stlačený, na něm nápis vztahující se k obnově kostela z roku 1666, a po straně malovaný erb pánu z Dubé a Daňků.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 12:41 hodin