MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 25. října 2020

KOSTEL sv. ALOISE

Rostoucímu městečku starý goticky kostel sv. Jiljí nedostačoval, a tak byl r. 1767 položen základní kámen k novému chrámu na náměstí patronkou kostela Marii Terezií, vévodkyni Savojskou, rozenou z Liechtensteina. Stavba však byla z neznámých příčin odložena a kostel byl dostaven až roku 1795 za faráře Josefa Křepelky knížetem Aloisem z Liechtensteina. Kostel i oltáře jsou ve slohu barokním. Fresky barokních oltářu malovali Václav a František Kramolinové. Václav maloval též obraz sv. Aloise nad oltářem, František čtyři evangelisty.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 12:54 hodin