MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 25. října 2020

KOSTEL sv. MARTINA

Kostel sv. Martina je románského původu, asi z doby kolem 13. století. Nedlouho předtím byl nedaleko odtud založen hrad Český Šternberk, k jehož panství osada náležela. Kostel je jednolodní, obdélný s apsidou, hranolovitá věž v západním průčelí je nepochybně mladší. Vstup z věže do lodi je gotický. Jinak byla stavba asi v 18. století zbarokizována. Také vnitřní zařízení je převážně barokní - hlavní sloupový oltář z počátku 18. stol., ranně barokní kazatelna, na jižní straně rokokový oltář, druhý oltář je pseudobarokní.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 12:58 hodin