MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 8. prosinec 2019

KOSTEL sv. ANNY ve Zdebuzevsi

Asi v první polovině 14. století byl postaven kostel skládající se z pravoúhlého presbytáře a obdélníkové lodi. Hranolová věž byla představena západnímu průčelí patrně později, ještě mladší je pravoúhlá sakristie v ose presbytáře. Gotický je sankutář v severní stěně presbytáře (kamenný s profilovaným pažením, které se nahoře sbíhá ve hrot). Stavební podoba objektu v pohledu od jihu je dochována na kresbě zeměměřiče Antonína F. Zástěry z r. 1753, nejnápadnější jsou tři půlkruhově ukončená okna v boku lodi. Při úpravě kostela v roce 1836 byla okna v lodi nahrazena v každém boku jedním širokým oknem segmentovým.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 13:05 hodin