MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 10. srpna 2020

Valášek

Soubor Valášek působí v obci Horní Lideč od září roku 2003. Navázal tak na tradici, která zde byla započata již před třiceti lety. V té době byli vedoucími pan učitel Něhoslav Ryl a paní učitelka Vlasta Plšková.
Valášek je součástí národopisného souboru Klobučan ve Valašských Kloboukách, kde má své zázemí. Se zpěváky a muzikanty se setkáváme několikrát ročně na společných vystoupeních pro veřejnost.
Kroje a potřebné zázemí nám poskytuje místní základní škola a Obecní úřad v Horní Lidči.
V současné době má soubor 27 dětí ve věku od 5 do 11 let. Scházíme se pravidelně jednou týdně.
Soubor předvádí tance, písně, hry a zvyky z oblasti Valašska. Nejedná se o soubor, který vybírá jen velmi talentované děti, ale snaží se pro každé dítě v souboru najít uplatnění. Snahou je naplnit dětem jejich volný čas, a tak přispět k jejich estetickému, lidskému a národnímu cítění. V neposlední řadě děti motivuje k jinému způsobu zábavy, než jaký v negativním smyslu pramení z nudy. Navíc vede děti k odpovědnosti za práci v kolektivu.
Akce pro rok 2006:


 Vystoupení pro důchodce
 Velikonoční pásmo v Klobučanu ve Valašských Kloboukách
 Vystoupení v Horní Lidči v rámci 46. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín 2006
 Setkání dětských národopisných souborů ve Valašských Kloboukách
 Letní soustředění
 Výlet na Pulčínské skály
 Velké vánoční vystoupení pro rodiče, prarodiče a pro všechny, kdo mají rádi folklór

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornilidec.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 1169 org. 56, 22.05.2007 v 09:34 hodin