MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 24. října 2020

Chudenická vrchovina

Českomoravská soustava vyplňuje východní část okresu a zahrnuje geomorfologické celky Merklínská pahorkatiny a Chudenická vrchovina (Branžovský hvozd). Převážná část Branžovského hvozdu je budována fylity, svory, dvojslídnými pararulami a amfibolity domažliského krystalinika, které k severovýchodu pozvolně přechází do barrandienského algonkia.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Hory nebo pohoří
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 07) org. 2, 27.04.2006 v 13:48 hodin