MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 3. prosince 2020

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie - netypická církevní stavba pobělohorského baroka z konce 17. století, která měla původně jiné určení. Majitel panství hrabě Jiří Illésházy chtěl vybudovat nový zámek, ale po vyhoření původního dřevěného kostelíku a fary roku 1683 věnoval nedokončenou stavbu zámku katolické církvi. Po nutných úpravách byl kostel vysvěcen roku 1689. Z původního zámku zůstaly zachovány obranné nárožní rondely se střílnami (středoevropská rarita) a v západní zdi pozůstatky po konzolách plánovaného balkonu. Při úpravách v 19. století byla věž kostela ukončena cibulovitou bání se třemi novými zvony.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Římskokatolická farnost Vsetín
P. Mgr. Jiří Rek
Horní náměstí 134
755 01 Vsetín
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 411 692
(+420) 731 402 033

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mestovsetin.cz

AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 10.10.2012 v 12:22 hodin