MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 17. září 2019

Tělocvičná jednota SOKOL

Dr. Miroslav Tyrš :Tužme se !
Pokud víme, pak jen lidstvu je dáno kráčeti kupředu především vlastními silami. A síla ducha tu nejprvnější. Nutno však pečovati,aby tento pokrok měl správný směr. Nu, právě o to usiloval Dr. Miroslav Tyrš celým svým dílem, celým svým životem...
Na paměti mějme, že: Vše možno jistě lépe učiniti.
A proto : Tužme se !
Ale : Ne pouze napodobovati. My chtějme vše ještě lépe učiniti. Ne si lichotiti, ne se klamati v sebeuspokojení spočinouti.
A učiníme-li : Ne si lichotiti, ne se klamati v sebeuspokojení spočinouti.
Takže : Jen žádné stanutí, žádné zpátečnictví.
A z toho Tyršovi pro jeho SOKOL vyplývá : Věc sokolská, toť tělesné i mravní vychovávání a šlechtění všeho národa.
Z tohoto pohledu po těžkých dobách prioritou Sokola, ale i dalších institucí - Junáka a pod. - by v Tyršově duchu měla být výchova mládeže. Bez stranických, náboženských či jiných rozmíšek a skřípění k duševní i tělesné vyspělosti. Ostříhati ji zlého ve smyslu mravním, tělesném i duševním, alkoholu, kouření, drog. Vésti ji k čestnosti, bojovnosti v duchu "fair play" a k velké úctě a vážnosti k životu - nejen svému, ale každému.
Pracujme majíc na paměti : Ni čest, ni slávu, ale pro dobro věci samé.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Tělocvičná jednota SOKOL
Jiráskova 1812
755 01 Vsetín
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 416 215
(+420) 571 418 256

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 19.04.2007 v 17:13 hodin