MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 24. září 2020

Jan Nepomuk Enders (1815 - 1877)

Rodák z Uherského Hradiště, tiskař, knihkupec, spisovatel, vydavatel, podnikatel, člen mnoha učených společností, nositel čestného doktorátu, přišel do Nového Jičína roku 1848. Vydával noviny, kalendáře, zábavné časopisy a knihy. Ve Státním okresním archivu se nacházejí všechny ročníky (svázané) tehdy velmi čteného ilustrovaného týdeníku Die Biene (Včela), vycházejícího v Novém Jičíně od roku 1851 - 1879. Jsou zde rovněž svazky kalendářů Mährischer Volksbote a lllustrierter Reichs-Bote. Nalezneme zde příspěvky J. N. Enderse psané pod pseudonymem Johan von Hradisch, např. práce "Gedenkblätter aus Gegenwart und Vergangenheit der Stadt Neu-Titschein" (Illustrierter Reichsbote 1872), nebo obsáhlý článek "Das Kuhländchen" uvedený k 1. 1. 1868 v příloze Die Biene. Zde v letech 1866 - 1868 vycházela na pokračování pro církevní dějiny přínosná práce P. Josefa Schwarze o významných moravských kněžích s názvem "Mährenshervorragende Persönlichkeiten des geistlichen Standes aus der Vergangenheit und Gegenwart". Pro své noviny a časopisy, známé takřka po celé monarchii, získával Enders autory z Vídně, Brna a Prahy. Tiskárna, knihkupectví a vydavatelství se nacházely v Hornobranské ulici, v prostorách dnešního Národního domu. Jan Nepomuk Enders zemřel a je pochován v Novém Jičíně.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 07.06.2007 v 13:13 hodin