MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 25. září 2020

Josef svobodný pán Beck (1814 - 1887)

Telčský rodák působil v padesátých letech minulého století v Novém Jičíně jako soudce. Jeho zájem o dějiny Nového Jičína a jeho okolí vyústil v sepsání prvních dějin s názvem Geschichte der Stadt Neutitschein und deren Umgebung (r. 1853). Podle zprávy v Die Biene (III. r., s. 142), věnoval autor čistý zisk z této publikace na dostavbu věže farního chrámu, která v roce 1844 po zásahu bleskem shořela a v r. 1854 byla obnovena. Dr. Josef Beck spolupracoval s J. N. Endersem a přispíval do jeho novin. V článku s názvem "Das Adelgeschlecht der Krawaren" se v Illustrierter Reichs-Bote (1863) podrobně zabýval působením tohoto mocného rodu v našem regionu. Dr. Josef Beck odešel v šedesátých letech z Nového Jičína do Rakouska. Některými badateli, zvláště Stefanem Weiglem, byl podezříván, že sebou odnesl mnoho cenného archivního materiálu ze zchudlého městského archivu. Na dr. Becka si vzpomněli ještě v roce 1920 vydavatelé Kuhländchenu, když zde zařadili jeho článek "Die Mansfelder und Dänen in Neutitschein", který vyšel r. 1853 v časopise Schriften der hist. stat. Sektion - V. Heft ( r.II. s. 17ad., 27ad.).

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 07.06.2007 v 13:19 hodin