MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 24. září 2020

K R A V A Ř S K O
Vlastivědný sborník

Nový Jičín a hrad Starý Jičín z roku 1722 (převzato z Moravského Kravařska)
Nový Jičín a hrad Starý Jičín z roku 1722 (převzato z Moravského Kravařska)
Úvodem:
Minulost má za sebou národ český skvělou.
Teď je potřebí, abychom se vzdělávali
a dle vzdělaného rozumu jednali.

Z Palackého odkazu potomstvu


Po delších debatách a přípravách přikročuje OOS v Novém Jičíně a v Příboře k vydávání vlastivědného sborníku "Kravařsko". Co má býti úkolem tohoto časopisu? Chce buditi zájem o minulost a přítomnost našeho kraje, chce šířiti poznání Kravařska. Chce přístupným a srozumitelným způsobem vypravovati o minulosti kraje slavných pánů z Kravař, rodišti Palackého, působišti Komenského. Chce vzbudit zájem o kraj přírodně velice bohatý a zajímavý. Chce sledovati národnostní poměry a vývoj a sloužiti kulturním a sociálním potřebám kraje. Chce vzbuditi zájem o staré památky a přispívati k jich ochraně a záchraně. Chce zachytiti mizící národopisné a nářeční zvláštnosti kraje. Chce v žactvu a studentstvu pěstovati smysl pro vlastivědu a buditi v nich positivní lásku k rodnému kraji, národu a státu. Nechceme se omezit pouze na okres novojický, na nějž se vztahuje název "Kravařsko", ale chceme obsáhnout i okolí, s kterým souvisíme zeměpisně, minulostí, kulturně i jazykově. Věříme, že snaha naše setká se s porozuměním a vzbudí zájem ve všech vrstvách českého obyvatelstva Kravařska bez rozdílů politických, náboženských a sociálních. Doufáme, že v nich získáme nejen dosti odběratelů, ale i dosti spolupracovníků. Spolupracovníkem může býti každý, neboť při obsáhlosti našeho programu je o čem psáti. Kravařsko je území zajímavé po všech stránkách, tak zajímavé, že bychom našli málo jemu rovných v zemi Moravskoslezské. Na obálce rozvádíme podrobněji, co bude obsahem "Kravařska". Každý z Vás může si něco vybrat, sledovat, pravdivě popsat a zaslat. Těšíme se na spolupráci, neboť jen tak svůj úkol vyplníme!


Zdroj:Úvodní článek redakce, Kravařsko, roč. I, č. 1
15. února 1932
Z knihy "Moravské Kravařsko"
Vydal: Region Moravské Kravařsko

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 08.06.2007 v 11:48 hodin