MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 20. října 2020

Kamenný kříž u kaple v Kunčicích

Poblíž kaple sv. Floriána a Bartoloměje na pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. a místní části Kunčice stojí na vysokém stupňovitém podstavci s římsami jednoduchý kamenný kříž s korpusem Krista bez datování a věnování. 
Kříž vyrobil na náklady obce akademický sochař Marek Ludmila z Hranic v roce 1995 jako náhradu za původní kamenný kříž z roku 1876, který byl zasažen během přechodu fronty v květnu 1945. Starší kamenný kříž nechal vztyčit výměnkář Johann Michalek z Kunčic namísto původního dřevěného kříže z roku 1717.  Se svolením konsistoře z 9. srpna 1876 byl posvěcen, když se reversem zavázaly přifařené obce k jeho udržování.

Stav: velmi dobrý

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 10.04.2017 v 11:45 hodin