MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 2. prosince 2020

Znak a prapor

V roce 2001 přijala obec Loučka Dekret o udělení znaku a praporu. Tento dekret byl odeslán tehdejším předsedou poslanecké sněmovny Václavem Klausem. Náš znak a prapor navrhoval heraldik Miroslav Pavlů.
Svůj návrh odůvodňuje takto:
Starobylost obce je v návrzích prezentována červenou pětilistou růží ze znaku kláštera Rosa Mariae a černým orlím křídlem ve stříbrném poli ( erbovní barvy pánů z Kunštátu i Smila ze Střílek, zakladatele kláštera ). Oba symboly pak dokumentují příslušnost osady k vizovickému panství . Změnu v r. 1574 a následnou příslušnost Loučky k panství brumovskému, symbolizují tři spojená lekna a červené orlí křídlo z erbu Zdeňka Kavky z Říčan ( lekna byla stříbrná v červeném poli ). Namísto červeného pole pod lekny použil autor barvy zelené , evokující zemědělský charakter obce a současně někdejší pečetní znamení.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.loucka-obec.cz

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.03.2010 v 09:51 hodin