MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 26. leden 2020

Informační centrum Zvonice Soláň

nformační a výtvarné centrum Zvonice je nejmladší stavbou na Soláni.

Vznikla rozvedením původní myšlenky malíře Františka Podešvy vytvořit v horském prostředí architektonickou dominantu upozorňující na kořeny duchovního života Valachů.

Informační sekce programového zaměření Zvonice shromažďuje a zprostředkovává veřejnosti všechna dostupná fakta o historii Soláně, jeho obyvatelích, jejich životním stylu a kultuře, propaguje oblast Soláně publicisticky, edičně a organizací společenských a kulturních akcí spojených s aktualizací valašských zvyků a tradic.

Prostory Zvonice nabízejí návštěvníkům stálou expozici valašských umělců a autorské výstavy malířů, sochařů, grafiků, řezbářů a fotografů, jejichž tvorba je inspirována Valašskem a lidovým uměním jiných regionů. V rámci každoročních výtvarných aktivit Zvonice organizuje Malířské cesty kolem Soláně, sochařské a řezbářské sympozium a jiné přehlídky výtvarného umění.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Informační centrum Zvonice Soláň
Bzové 325
756 05 Karolinka
Česko (CZ)
tel: (+420) 604 824 274
(+420) 571 644 027

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zvonice.eu

Typ záznamu: Informace
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 11.07.2013 v 09:28 hodin