MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Újezdec

Vesnička Újezdec leží na okraji Kardašovořečické pahorkatiny, která se zvolna zvedá z rovinatých Veselských blat.
V současnosti má Újezdec 47 popisných čísel, z toho je 19 trvale obydlených, 24 rekreačních chalup, 2 popisná čísla jsou nebytové prostory a 2 popisná čísla zanikla.

V Újezdci žije 57 obyvatel, z toho je 39 obyvatel v produktivním věku, 13 důchodců a 5 dětí do 15 let. Újezdec je samostatná obec, kterou spravuje sedmičlenné zastupitelstvo v čele se starostou obce.

Celková rozloha katastru obce Újezdec činí 422 ha. Z toho je 245 ha orné půdy, 96 ha lesů, 49 ha vodní plochy, 29 ha zastavěné plochy a 4 ha ostatních ploch (silnice, železnice).

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 11.08.2004 v 08:07 hodin