MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 3. prosince 2020

Unhošť

V obci Unhošť lze spatřit hodnotné kulturní památky. Původní gotický kostel sv. Petra a Pavla byl přestavěn počátkem 18. století v barokním slohu. Věž kostela, která byla postavena v roce 1653, sloužila jako zvonice a v horní části byla zřízena světnice pro strážníka - vězného. Poslední vězný zde bydlel ještě v roce 1897. V blízkosti chrámu byly v minulosti dodatečně umístěny dvě barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Fara čp. 7 se nachází na mírném návrší nad kostelem, kde se nachází také budova staré školy čp. 8, kterou zde postavila obec na konci 18. století. U domu čp. 3 můžete spatřit renesanční portál. Tento dům patřil v 16. a na počátku 17. století měšťanskému rodu Marků. Hodnotu historické zástavby Unhoště dokládá i skutečnost, že v roce 2002 bylo historické jádro města prohlášeno za památkovou zónu.

Pro cykloturisty byl nově vytvořen tzv. Unhošťský okruh, který Vás provede nejhezčími přírodními lokalitami v širším okolí města.

Razítko do Vašeho pasu můžete získat:
V restauraci

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 23.02.2005 v 11:26 hodin