MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. listopadu 2020

Klobučan, národopisný soubor

Národopisný soubor Klobučan
Národopisný soubor Klobučan
Valašské Klobouky jsou středem jižního Valašska, jehož přirozené hranice tvoří pohoří Bílých Karpat a pásmo Vizovických vrchů. Nejstarší záznamy pochází z roku 1241. Vznik a vývoj písní a tanců Valašskoklobucka byl ovlivněn těžkým životem lidí a z folklorního hlediska sousedstvím Vsacka, Vizovska, Luhačovického Zálesí a temperamentního Slovenska.

Soubor Klobučan vznikl v roce 1981 a navázal tak na folklorní tradici tetičky Libuše Sušilové a strýca Horalíka v souboru Dúbrava a učitele Milana Švrčiny v souboru Skřivánek. Ve vedení souboru se za 21 let činnosti vystřídali : Jaroslav Dulík, Anna Švehláková, Petr Vašíček, Zdeněk Krkoška, manželé Stavinohovi, Zdeněk Zvonek.

Soubor se zabývá převážně oblastí Valašskoklobucka - figurální tance, cechovní tance o papučářích a súkenících, klobucká točená a stará uherská. Vystupuje v typickém "závršském" kroji - bílé a hřebíčkové sukno. Pořádá tradiční valašské bály, fašankové obchůzky, velikonoční a vánoční vystoupení, dožínky, setkání souborů...Účastní se vystoupení u nás i v zahraničí - Strážnice, Liptál, Rožnov, Šumperk, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Portugalsko, cimbálovka Francie.

Součástí souboru je také cimbálová muzika Klobučan, která byla založena v roce 1983 a po celou dobu doprovázela taneční složku souboru.Vystupovala při samostatných koncertech, pořádala valašské večery s hosty zaměřené na valašskou stravu, zbojníky, apod. Tato muzika v roce 1998 vydala CD, MC "Bude ti milunká", kde jsou písně oblasti Valašskoklobucka. Muziku Klobučan postupně primovali Jiří Šebák, Petr Vašíček a Marie Matulová. Uměleckým vedoucím a autorem úprav je od počátku Ladislav Tarabus. Koncem roku 2000 ukončila tato muzika činnost.

Od roku 2002 začíná doprovázet dospělý soubor dorůstající mládežnická muzika Klobučánku, která vznikla v roce 1996. Cimbálová muzika Klobučánek doprovázela dětský soubor na všech vystoupeních, soutěžích a festivalech (na 70 akcích). Sólistkou muziky je Miroslava Janáčová. Vedoucí muziky je Ladislav Tarabus, primáška Šárka Zvoníčková.

Soubor Klobučan založil v roce 1992 "Občanské sdruženi Klobučan". Jeho součástí jsou dospělí tanečníci a muzika. Od roku 1984 je součástí sdružení dětský soubor Klobučánek s dětskou cimbálovou muzikou.

Předseda sdružení a organizační vedoucí souboru je od roku 1986 Hana Tarabusová, vedoucí nácviku dospělých Antonín Chovanec, vedoucí muziky Ladislav Tarabus.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Klobučan NS
Hana Tarabusová
Záhumení 517
766 01 Valašské Klobouky
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 321 322
(+420) 731 163 592

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.klobucan.fos.cz

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 14.01.2007 v 11:52 hodin