MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 3. dubna 2020

Kostel svaté Trojice ve Valašském Meziříčí

Kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

První zmínka o hřbitovním kostelíku sv. Trojice pochází z roku 1605. Jeho malá boční kaple je z roku 1754. Z téže doby je i dřevěná loď kostela lemovaná zvenčí ochozem. Uvnitř je zasazen ve zdi náhrobní kámen s plastikou rytíře Jana Žernovského z Žernoví z roku 1585. Roku 1919 byl zrušen hřbitov kolem kostela, jeho rozebrána a její cenná barokní Pieta zasazena do zdi u hlavního oltáře.

Na konci 19. století byl pro jeho špatný stav vydán zákaz bohoslužeb. Roku 1908 se jednalo o jeho zbourání, ale zásahem předsedy MS prof. E. Domluvila byl kostelík upraven pro bohoslužby studentů z gymnázia. Na svátek sv. Trojice se tu konaly poutě a sloužily bohoslužby.

V roce 1968 převzalo správu kostela Valašské Muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, které nechalo opravit střechu a dalo novou vížku.

Od 1971 patří kostel Vlastivědnému ústavu ve Vsetíně, který zde zřídil lapidárium. Jsou v něm shromážděny kamenné plastiky a kříže z katastru města, které by se venku ničily. První instalace Lapidária byla uskutečněna v roce 1978, po letech provozu musel být kostelík v roce 1996 uzavřen a několik let opravován. Nově doplněná expozice kamenných a dřevěných plastik byla slavnostně otevřena v červnu 2001. V kostelíku jsou pořádány koncerty

Lapidárium v kostelu sv.Trojice je otevřeno od 9 do 17, denně kromě pondělí, pouze červenec - srpen

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 12:22 hodin