MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 1. prosince 2020

Měšťanský dům čp. 32, zv. Stará pošta

Stará pošta
Stará pošta
Kulturní památka
č.r. 8-3343
Měšťanský dům čp. 32, zv. Stará pošta
Masarykovo nám. č.or. 20, č p. 32
č. parcely 101 st., k. ú. Nový Jičín - Město


Stará pošta je jednou z nejkrásnějších budov na náměstí. Novorenesanční budova z roku 1563 je charakteristická dvěma arkádami. Jejími hosty byl mimo jiné ruský car Alexandr a známý generál Suvorov. V přízemí se nachází galerie Arkáda, v další části výstavní síň a kulturní sál městského kulturního střediska.

Dvoupatrový renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Objekt s dvoupodlažními arkádovými lodžiemi v prvním a druhém patře představuje zcela ojedinělý příklad vyspělé renesanční architektury v měšťanském prostředí českých zemí. Průčelí orientované na jihozápad vystupuje do náměstí o hloubku lodžie. Podloubí je otevřeno dvěma poměrně úzkými oblouky, jejichž stlačené záklenky jsou neseny masivním zdivem s mírným skarpem. Obě lodžie o 3x1 půlkruhové arkádě jsou nesené toskánskými sloupky s entazií. Lodžie jsou doplněny pískovcovou balustrádou, kuželky mají typickou renesanční profilaci. Fasádu ukončuje nízká atika s profilovanou průběžnou korunní římsou. Obě lodžie jsou zaklenuty třemi křížovými hřebínkovými klenbami. Podloubí je opatřeno valenou klenbou s trojúhelnými hřebínkovými výsečemi. Hlavní vstup do objektu má zachovány dva překlady složité renesanční profilace.

V přízemí hloubkového dvoutraktu se uplatňují zejména plně valené klenby s hřebínkovými výsečemi, valené klenby a placka s krátkým úsekem segmentové valené klenby. Původní vřetenové dvouramenné schodiště bylo nahrazeno v 70. letech 20. století dvouramenným schodištěm s kovaným zábradlím. Ve středu dispozice prvého patra se uplatňují především valené klenby s výsečemi, bývalá černá kuchyně se zachovanou křížovou hřebínkovou klenbou. Část prostor se záklopovými stropy. Druhé patro dříve se záklopovými stropy je nyní důsledně plochostropé. Krov využit podkrovní vestavbou z konce 70. let 20. století. Objekt je plně podsklepen, valené klenby z části snad pozdně gotické, renesanční a barokní.

Dům nechal vystavět v 60. letech 16. století purkmistr Ondřej Řepa (stavba se datuje letopočtem 1563, který nesl nedochovaný portál). Zřejmý podíl italských stavitelů vedl některé badatele k pokusu určit jejich původní působiště (severoitalská oblast Como). Stavba se zachovala v podstatě v intaktním stavu, druhotné jsou masivní úzké arkády podloubí předstupující do náměstí.

Rekonstrukce z konce 70. let 20. století rehabilitovala objekt a v podkroví zřídila kancelářské prostory.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Stará pošta
Masarykovo náměstí 20
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 701 853
(+420) 608 764 878
fax: (+420) 556 706 692
Stará pošta
Stará pošta

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 39.96¨
  • Východní délka: 18° 0´ 32.94¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 282.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 03.09.2004 v 09:19 hodin