MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 31. října 2020

Zámecký park Hradec nad Moravicí

Zámecký park Hradec nad Moravicí
Zámecký park Hradec nad Moravicí
Název: zámecký park
Identifikátor: 8-1382/10
Obec: Hradec nad Moravicí
Lokalizace: parc.č.: 1317, 1754, 1755, 680, 679 - o.p., 1750 - pastva, 1751 - 52 - louka
Statut památky: KP

Začátky budování rozlehlého přírodně krajinářského parku se datují po r. 1796, kdy kníže Karel Alois Lichnovský dal přestavět tehdy vyhořelé panské sídlo. Byly strženy hradby a zasypány příkopy, takže vznikl prostor pro sadovnickou úpravu v anglickém slohu. Současně s přístavbami zámku v 60 letech 19. století dochází k dalším sadovnickým úpravám.

Lichnovští pokračují v rozšiřování a zdokonalování parku ještě ve 2. polovině 19.a na začátku 20. století. Malebné umístění rozlehlých impozantních zámeckých budov (obzvláště vodárenské nádrže) na táhlém zalesněném návrší umožnilo vytvořit jedinečné vyhlídkové trasy. Citlivě vedené cesty a přirozeně, nenásilně umístěna odpočívadla a vyhlídkové body umožňují pozorování detailních scenérií a rozhled do vzdálenějších lučinatých partií. Ty jsou položeny níže a rovněž sadovnicky v návaznosti na okolní krajinu komponovány. Na několika vybraných místech se před námi otevřou krásné vyhlídky daleko do kraje. Celý areál o přibližné rozloze 130 ha je vzácným příkladem přírodně krajinářské úpravy respektující zásady přirozenosti a navazující volně, nenásilně na své okolí. Nejstarší porosty jsou 300-400 let staré.

Rozloha vlastního parku je 40 ha.

V současné době je park po ve výborném stavu po rozsáhlé rekonstrukci.
Zámecký park Hradec nad Moravicí
Zámecký park Hradec nad Moravicí

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rdaova.cz

Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 10.02.2003 v 14:50 hodin